Kamis, 28 Januari 2010

Legenda Leuwi Sero

Waktu sengen, wenten siluman iwak sing gede lan sakti. Ing sios dinten, wenten raja rauh ning iwak niku, raja nenda bantuan, pengen didamelaken laut, Trus iwak niku nyanggupi kangge damelaken laut, tapi waktu sipenge iwak niku kesarehan, akhire iwak niku boten berhasil ngedamelaken laut niku. Subuhe iwak niku lemes, trus ilang boten ketingalan malih wujude, boten uning ning pundi linggare.
Akhire rencane damel laut niku boten rampung sedanten, hasil dedamelan iwak niku nembe setengahe ngebentuk kali alit. Kali alit nikulah sampe seniki diarani leuwi sero. Tempate ning kampung sengir kecamatan baros kabupaten serang

Tidak ada komentar: