Kamis, 28 Januari 2010

Sejarah Serang

SEJARAH SERANG


Aran Serang saking bahasa Sunda sing artine Sawah. Sebab sengen system kesultanan Banten digantos sereng keresidenan tempate ning keraton Kaibon. Aran Kaibon saking kata Ka-Ibu-an,sing artine Kraton niki kangge Ibunda Sultan. Sultan Muhammad Rafiuddin seharuse sampun mimpin ngeggantikaken bapane sing sampun ninggal dunie puniku Sultan Muhammad Syafiuddin, pada waktos umur 5 Wulan. Supados pemerintahan Kesultanana Banten berjalan. Ibunda Sultan Rafiuddin sing arane Ratu Asiyah ngegantikaken kedududkan putra mahkota sampe sultan dewasa.
Semenjak nikulah kraton niku diarani Kaibon. Tempate kirang lebih sios KM sederenge Masjid Agung Banten. Atawe lokasine ning kampung Kroya. Tepate pada taun 1813 Kraton Kaibon dibongkar sereng pemerintah Hindia Belanda sing dipimpin Daendles. Makane seniki tinggal puing-puinge saos. Lambat laun pergulatan politk tambah bergejolak lan warga Banten tambah ngelawan. Akhire Keresidenan dipindah ning Serang (Sawah). Akhire warga Banten pada pindah, lan Banten jadi hancur. Serang niku jadi desa.
Lambat laun desa Serang tambah luas lan tambah katah penduduke, akhire Serang jadi Kecamatan, boten lambat malih Serang dados Kabupaten. Semenjak Banten misahaken saking Propinsi Jawa Barat, Banten dados Propinsi lan ibu kota Propinsi Banten puniku Serang. Selain Serang dados ibu kota Propinsi Banten Serang puniku wenten sios kabupaten lan derebe 26 kecamatan lan Kota Serang wenten 6 Kecamatan. Kota Serang niku di antarose puniku: Cipojok Jaya, Curug, Kasemen, Taktakan, Walantaka lan Serang. Selain 6 Kecamatan niku. Termasuk Kabupaten Serang. Antare Kota lan Kabupaten Serang, Serang derebe tempat Objek Wisata Sejarah, misale: Masjid Agung Banten, Kraton Surosowan, Museum Situs Kepurbakalaan Banten, Meriam Ki Amuk, Kraton Kaibon, Kelenteng Cina, Pelabuhan Karangantu, Tasikardi lan lian-liane.

Tidak ada komentar: