Kamis, 28 Januari 2010

Suku Baduy

SUKU BADUY

Wong baduy puniku masyarakat adat sing maler tradisional lan tempate maler alami lan ploksok, wong baduy niki tinggal ning wilayah lebak, Banten selatan. Bahasa deweke puniku sunda wiwitan. Baduy di bagi kalih, wenten baduy dalam lan baduy luar. Lamun baduy luar bangkit ngomong bahasa indonesia, tapi lamun baduy dalam boten bangkit.
Kepercayaan masyarakat baduy puniku sunda wiwitan sing maksude nyembah ning pemujaan arwah nenek moyang (animisme) sing selanjute dipengaruhi sereng agama budha, hindu lan islam. Inti kepercayaan masyarakat baduy puniku pikukuh (ketentuan) adat mutlak sing dilakoni sehari-harine warisan saking nenek moyange.
Masyarakat baduy niku wenten telung kelompok puniku: Tangtu, Panamping, lan dangka. Kelompok Tangtu puniku kelompok baduy dalam, sing paling ketat ngikuti adat. Ciri-ciri Kelompok Tangtu ditingali saking kelambine serba putih lan iket endas putih.
Kelompok sing kekalihe puniku kelompok Panamping. Kelompok niki sing diarani baduy luar. Biasane masyarakat niki ngengge kelambi ireng lan lan iket endas warna ireng loreng biru. Kelompok ketelu puniku kelompok Dangka. Kelompok dangka niki campuran saking baduy dalam lan baduy luar.

Tidak ada komentar: