Kamis, 28 Januari 2010

Kesenian Debus

KESENIAN DEBUS BANTEN

Debus puniku kesenian bela diri saking Banten. Kesenian niki didamel pada masa Sultan Ageng Tirtayasa. Debus niku kesenian sing bangkit nunjukaken kemampuan manusia sing luar biasa, sing boten bangkit dibacok, kebal geni, bangkit dahar silet, beling, lan lian-liane. Atraksi niki bahaya pisan, boten uwong sing sembarang ngelakukaken kesenian debus niki. Sampun atusan taun kesenian niki berkembang kesarengan sereng penyebaran Islam ning Banten.
Awale kesenian niki fungsine kangge nyebaraken agama Islam lan kangge nyerang perlawanan penjajah Belanda. Syarat-syarat pemain debus puniku: kudu ngelakoni ritual-ritual sing sampun diajaraken sereng gurune, lan pantangane boten antuk nginum-nginuman keras, main judi, ngewadon, atawe nyolong. Lan pemaine kudu yakin lamun ayun atraksi.

Tidak ada komentar: